Centrum podnikání a udržitelnosti

Menu

O nás 

Centrum podnikání a udržitelnosti podporuje zajímavé podnikatelské nápady na cestě za úspěchem. Zároveň rozvíjíme a šíříme i myšlenku udržitelnosti, udržitelného businessu a společenské odpovědnosti. 

Utváříme podnikatelské prostředí a komunitu na ZČU. Snažíme se myslet odpovědně a udržitelně. 

Podporujeme studenty, kteří mají podnikatelské ambice. Podporujeme studenty, kteří chtějí myslet a jednat odpovědně a udržitelně. Společně se vzděláváme a přinášíme si inspiraci. Poradíme a pomůžeme. Od nápadu k realizaci. O podnikání a udržitelnosti jen neučíme, ale umožňujeme spojení s realitou.

Ve spolupráci s partnery pořádáme řadu zajímavých aktivit a podílíme se tak na podpoře podnikatelského ducha a rozvoji udržitelného způsobu myšlení a chování v Plzeňském kraji.

Sledujeme aktuální trendy a vývoj společnosti. Chceme podporovat společensky odpovědné chování a podnikání, které by vedlo k udržitelnému sociálnímu, ekonomickému a environmentální přínosu. Naše priority jsou navázány na Cíle udržitelného rozvoje (tzv. SDGs).

Jsme členy Asociace společenské odpovědnosti, která rozvíjí udržitelné podnikání v České republice. A nebojíme se i závazku, které z toho plynou. Proto jsme se i přihlásili k iniciativě SDG Accord a o našich aktivitách budeme pravidelně reportovat.

 

Aktuálně