Čím se zabýváme?

 • Informační servis a poradenství v oblasti podnikání pro studenty ZČU.
 • Aktivní práce se studenty v oblasti podnikání, rozvoj podnikatelského potenciálu.
 • Příprava a realizace tematických workshopů/seminářů, soutěží atd.
 • Podpora společensky prospěšného podnikání.
 • Podpora při navazování vhodných kontaktů, propojování rozličných subjektů napříč spektrem (neziskové subjekty, veřejná, soukromá sféra, aktivní jedinci z businessu atd.).
 • Výzkumná činnost v oblasti podnikání a relevantních oblastech.
 • Podpora a participace na tematicky vhodných projektových aktivitách.

 

Pro koho tu jsme?

 • Pro každého studenta, který se zabývá podnikáním nebo se chce o něm dozvědět více.
 • Pro zástupce veřejného, soukromého, nebo neziskového sektoru, kteří by s námi a se studenty rádi spolupracovali na zajímavých projektech.

 

Co Vám nabízíme?

 • Cenné informace a rady týkající se podnikatelského prostředí.
 • Možnost navázat kontakt s odborníky a partnery, kteří businessu rozumí.
 • Spolupráci na zajímavých projektech.
 • Inspirativní a zajímavé workshopy, které vás mohou posunout dál.
 • Pro partnery z komerční sféry popř. neziskové, možnost spolupracovat na řešení firemních projektů. Společně vytvoříme požadovanou přidanou hodnotu.