,,Důležité je spojit se s těmi správnými lidmi.“

Centrum podnikání spolupracuje s několika významnými partnery se sídlem nejen v České republice, ale i v zahraničí. V dnešní globalizované době je v podnikatelské sféře populární budovat sítě a navazovat kontakty s kompetentními subjekty, kdy výsledkem je vyšší přidaná hodnota, která přispívá k ekonomickému a environmentálnímu obohacení celé společnosti.

Velmi si ceníme toho, že mezi naše partnery můžeme zařadit organizace zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi, jejichž smyslem je obohatit podnikatelský svět o aktuální trendy či prognózy dalšího vývoje. Aktivní spolupráci udržujeme i s poradenskými centry, která v současnosti slouží zejména pro začínající startupy či k nalezení řešení týkající se podnikatelských problémů. V oblasti vzdělávání se snažíme navázat kontakty s univerzitami po celém světě, abychom propojili odborné poznatky vyučované u nás s těmi zahraničími. 

Poradenská centra                                          

Univerzity a vzdělávací centra

 Asociace a sdružení                                     

Ostatní

 

Partnerem Centra podnikání a provozovatelem tohoto webu je společnost Pageride