Projekty

Připravujeme celou řadu projektů, které jsou zaměřeny na rozvoj podnikatelského potenciálu a navázání vhodných kontaktů. Máme zkušenosti nejen s tuzemskými, ale i mezinárodními projekty. Projekty jsou charakteru od ryze výzkumných až po odborně vzdělávací. Na projektech spolupracujeme se spolehlivými partnery, od firemní až po neziskovou sféru. Ke všem našim projektům zaujímáme inovativní přístup. Víme, co potřebují začínající podnikatelé a umíme je podpořit. Naše nápady a projekty dotahujeme až do úspěšného konce.

Máte zájem se podílet na našich projektech, nebo s námi vytvořit nový? Spojte se s námi.

Připravujeme    Pořádali jsme